Rekenen op kassasoftware?

 

Gratis online rekenmachine

Deze online calculator, helpt jou met het oplossen van al jou sommen! Deze is gratis en online te gebruiken. Jij hoeft dus niks te downloaden om deze te gebruiken. Deze online rekenmachine kan worden gebruikt om een simpel sommetje op het kantoor op te lossen, maar kan ook worden gebruikt door leerlingen die hele moeilijke sommen moeten oplossen.

De rekenmachine heeft alle basis functies die nodig zijn om een som uit te rekenen!  Je kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en worteltrekken! Verder vind je op deze website informatie over onder andere het berekenen van wortels en procenten berekenen.

De symbolen

  • + is om op te tellen. Bijvoorbeeld: 5 + 5 = 10.
  • – is om getallen van elkaar af te trekken. Bijvoorbeeld: 10 – 5 = 5.
  • x is om te vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld: 5 x 5 = 25. De rekentafels nodig? Die vind je hier! Andere online rekenmachines gebruiken ook wel * als symbool voor keer.
  • ÷ is om getallen te delen. Bijvoorbeeld: 25 ÷ 5 = 5. Omdat het symbool voor delen niet makkelijk te typen is (alt + 246) wordt ook vaak / gebruikt als symbool voor delen. Dan ziet het er zo uit: 25 / 5 = 5.
  • is het symbool voor worteltrekken. Bijvoorbeeld: 25 = 5.
  • = is het symbool voor “is”, dit geeft het resultaat aan. Als je bij de rekenmachine op deze website je som hebt ingevuld, klik dan op =.

Voorrangsregels al verwerkt in de online rekenmachine

Om jou moeite te besparen, zijn de voorrangsregels al ingevoerd in het systeem van de online calculator. Jouw som wordt dus altijd via de voorrangsregels uitgevoerd.

Voor het geval je ooit een andere online rekenmachine gebruikt, bijvoorbeeld in een app, is het handig om altijd eerst te testen of de betreffende rekenmachine volgens de voorrangsregels werkt. Een som die je hiervoor kan gebruiken: 2 x 2 + 6. Het antwoord zou 10 moeten zijn. Met haakjes, die de voorrangsregels aangeven, zou het er namelijk zo uitzien: (2 x 2) + 6. Eerst wordt de som tussen haakjes opgelost, 2 x 2 = 4. Daarna wordt bij het antwoord hiervan nog 6 opgeteld. 4 + 6 = 10.

Geheugen functies

Deze online calculator heeft ook een geheugen functie. Zo kun jij een berekening maken, deze opslaan, een nieuwe berekening maken en vervolgens de oude berekening weer in het scherm terughalen. Om de geheugen functie te gebruiken, dien je een getal of som in te voeren en daarna op de M+ knop te klikken. Het nummer of antwoord is dan opgeslagen. Jij kunt hierna zoveel berekeningen uitvoeren als je wilt en later weer dit eerste antwoord of cijfer terughalen. Als jij dit opgeslagen nummer of antwoord wilt terughalen druk dan op MR. Nu komt het getal of antwoord weer terug in het scherm. Als je dit geheugen wilt wissen, klik dan op de knop MC.

Overige functies

Wissen: Om het antwoord te wissen, klik dan op de knop C. Het antwoord wordt dan gewist en weer op nul gezet.

Backspace: Als jij een verkeerd cijfer hebt ingevoerd, klik dan op de knop met de pijl naar links klikken. Het laatste getal dat is ingetypt wordt dan gewist.

 

Ook op deze site

Naast de gratis rekenmachine is er ook informatie te vinden over de geschiedenis van rekenmachines en over het online kopen van rekenmachines. Wil je de waarde van Bitcoins of andere cryptocurrency berekenen, bezoek dan de Bitcoin calculator.

 

Veelgestelde vragen

We krijgen sommige vragen regelmatig gesteld. We hebben daarom besloten de meest gestelde vragen hier te plaatsen. Als je iets niet mocht snappen of weten, neem dan eerst hier even een kijkje. Als je het hierna nog niet weet, stuur ons dan een mail via het contact formulier.

Waarom komt de calculator niet te voorschijn?

Deze werkt op een script. Niet alle internet browser staan scripts toe. Om er toch gebruik van te kunnen maken, dien je het script toe te staan. Meestal vraagt jouw browser dit aan jou door middel van een pop-up. Als dit niet het geval is, moet je even kijken bij de instellingen van jouw browser.

Werkt deze rekenmachine volgens de voorrangsregels?

Ja, deze werkt volgens voorrangsregels. Je krijgt dus altijd het goede antwoord uit je berekening. Let wel op dat niet alle rekenmachines op het internet gebruik maken van voorrangsregels. Test daarom eerst altijd de juistheid van een online rekenmachine.